در بازار داغ «همستر کامبت» چه خبر است؟!

در بازار داغ «همستر کامبت» چه خبر است؟!

تلگرام جزو ۱۰ پیام رسان پرطرفدار جهان نیست. از اینرو با راه‌اندازی این بازی تلاش کرده است تا با استفاده از ظرفیت کاربران خود، به رشد و فراگیری بیشتری دست یابد.

خاتمی شرط خود برای حضور در انتخابات را اعلام کرد

خاتمی شرط خود برای حضور در انتخابات را اعلام کرد

ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑود و ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح آﻧﺎن را خواست، ضمن تایید راﻫﺒﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼﺣﺎت، اگر پیشنهاد جبهه محقق شود در انتخابات شرکت می‌کنم.

«مهندس ضیابری» و ۳۳ سال با هاتف

«مهندس ضیابری» و ۳۳ سال با هاتف

اگر کارنامه‌ی زنده‌یاد ضیابری را ـ خصوصاً از دهه‌ی هشتاد به این سو ـ نگاه کنیم خبرهایی را که تولید کرده‌اند رشک بر‌انگیز بوده است و … امروز می‌بینیم چه سرمایه‌ای را گیلان از دست داده است .

طرح پژوهشی رئیس اداره‌ی روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه گیلان طرح برتر کشوری  شناخته شد

طرح پژوهشی رئیس اداره‌ی روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه گیلان طرح برتر کشوری شناخته شد

طرح پژوهشی رئیس اداره‌ی روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه گیلان در جشنواره‌ی روابط عمومی های برتر دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور به عنوان طرح برتر کشوری شناخته شد.