خبرهای اصلی

دو پروژه‌ی تحقیقاتی برق منطقه‌ای گیلان ارائه شد
در بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای «هفته‌ی پژوهش، فناوری و فن بازار» استان گیلان؛

دو پروژه‌ی تحقیقاتی برق منطقه‌ای گیلان ارائه شد

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی فناوری و فن بازار استان گیلان با ارائه‌ی افزون بر ۲۵۰ محصول فن‌آورانه و طرحهای پژوهشی کاربردی از ۱۳ تا ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲ در مرکز نوآوری دانشگاه گیلان برگزار شد.
لایحه‌ی کمک مالی به تیم فوتبال داماش رشت بررسی شد
در نشست علنی شورای اسلامی شهر رشت؛

لایحه‌ی کمک مالی به تیم فوتبال داماش رشت بررسی شد

هاتف‌خبر – لایحه‌ی دوفوریتی کمک مالی به تیم فوتبال داماش رشت با مخالفت اعضای شورای اسلامی شهر رشت به منظور تصمیم‌گیری به صورت عادی به کمیسیونهای تخصصی این شورا ارسال شد.