روزی که رادیو در ایران پا گرفت(با متن مراجعه کنید) «روز جهانی بهداشت» گرامی(مراجعه به خبر)

مطالب منتشر شده در دسته ی "طنز و کاریکاتور"

کوی «هاتف»

کوی «هاتف»

   * استاندار مازندران: متروی تهران به مازندران وصل می‌شود ** کوی هاتف: چند سال بعد؟!    * رئیس اتاق بازرگانی ایران: شوک دلار تکراری است ** کوی هاتف: اما ما هیچگاه پند نمی‌گیریم.    * ایسنا: این جرفها برای صادرات پول می‌شود؟ ** کوی هاتف: برای آن بنده‌ی خدا که آمار می‌دهد، که می‌شود! […]

اینو از سایتهای دیگه بخوانید!

شکرانه

شکرانه

با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕِ ﺁﺑﯿﺎﺭﯼﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﺷﯿﺮِ ﻭﺍﯾﺘﮑﺲﺩﺍﺭ، ﻟﺒﻨﯿﺎﺕِ ﭼﺮﺏﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﭘﺎﻟﻢ، ﻃﯿﻮﺭِ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥﺧﻮﺭﺩﻩ، ﭘﺎﺭﺍﺯﯾﺖ ﺭﻗﺼﺎﻥ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮ، ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺭﺍﺩﯾﻮﺍﮐﺘﯿﻮﯼ، ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻏﯿﺮﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻧﯿﺘﺮﺍﺗﻪ ﻭ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﺣﻀﻮﺭِ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﮓ ﻭ ﮔﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺲ، ﺗﻮﺯﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖِ ﺍﻻﻏﻬﺎﯼ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮔﻮﺷﺖِ ﮔﺎﻭ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎ […]