hatef_admin

در بازار داغ «همستر کامبت» چه خبر است؟!

در بازار داغ «همستر کامبت» چه خبر است؟!

تلگرام جزو ۱۰ پیام رسان پرطرفدار جهان نیست. از اینرو با راه‌اندازی این بازی تلاش کرده است تا با استفاده از ظرفیت کاربران خود، به رشد و فراگیری بیشتری دست یابد.

سوسن چلچراغ امسال نیز شکوفا شد

سوسن چلچراغ امسال نیز شکوفا شد

سوسن چلچراغ با نام علمی نخستین بار در سال ۱۳۵۴ با تلاش یک گیاه‌شناس فرانسوی به نام لدربوری در منطقه‌ی داماش شهرستان رودبار شناسایی شد،

خاتمی شرط خود برای حضور در انتخابات را اعلام کرد

خاتمی شرط خود برای حضور در انتخابات را اعلام کرد

ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑود و ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح آﻧﺎن را خواست، ضمن تایید راﻫﺒﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼﺣﺎت، اگر پیشنهاد جبهه محقق شود در انتخابات شرکت می‌کنم.

برداشت برگ سبز چای از مزارع چای گیلان

برداشت برگ سبز چای از مزارع چای گیلان

چین بهاره‌ی چای از مزارع چای گیلان و به ویژه شهرستان لاهیجان آغاز شده است و این میان بانوان پرتلاش گیلانی به همراه مردان زحمتکش، درحال چیدن محصول بهاره‌ی مزارع خود هستند.؛