رانت جدید برای بازیکنان تیم شکست خورده‌ی جام جهانی

رانت جدید برای بازیکنان تیم شکست خورده‌ی جام جهانی

به گزارش «هاتف» آنطور که برخی از رسانه‌ها مدعی شده‌اند، در شب بازی اتیم ایران با آمریکا، حواله‌ی واردات به دست بازیکنان ایرانی رسیده است. به گزارش «هاتف» حتی ثبت سنگینترین شکست تیم ملی در تاریخ جامهای جهانی در برابر انگلیس و حذف از بزرگترین آوردگاه ورزشی در همان مرحله‌ی گروهی، تأثیری در بازپسگیری این