«دریغ است ایران که ویران شود...»

بایگانی ۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۱

متخلفانی که بیش از ۵۰۰ میلیون ریال به محیط زیست گیلان خسارت زدند، دستگیر شدند

متخلفانی که بیش از ۵۰۰ میلیون ریال به محیط زیست گیلان خسارت زدند، دستگیر شدند

هاتف‌خبر – به دنبال انتشار فیلم صید غیرمجاز ماهی به وسیله‌ی عده‌یی از صیادان غیرمجاز در رودخانه‌ی محسن‌آباد بندرکیاشهر، این متخلفان در کوتاهترین زمان ممکن دستگیر شده و به دستگاه قضایی معرفی گردیدند.

«هاتف» شماره‌ی ۱۴۱۲ روز سه‌شنبه بیستم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

«هاتف» شماره‌ی ۱۴۱۲ روز سه‌شنبه بیستم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱