«دریغ است ایران که ویران شود...»

بایگانی ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۱

الگوی درست کاهش پسماندها به دانش آموزان تدریس شد

الگوی درست کاهش پسماندها به دانش آموزان تدریس شد

هاتف خبر – به همت و تلاش جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست گیلان، الگوی درست کاهش پسماندها به دانش آموزان سه مدرسه ی دخترانه در رشت تدریس شد.