«دریغ است ایران که ویران شود...»

بایگانی ۵ اردیبهشت, ۱۴۰۱

به عنوان واحدهای خدماتی سبز؛ بیمارستانهای “قائم” و “پارس” رشت تجلیل شدند

به عنوان واحدهای خدماتی سبز؛ بیمارستانهای “قائم” و “پارس” رشت تجلیل شدند

هاتف خبر – همزمان با فرا رسیدن “روز جهانی و هفته ملی زمین پاک” از دو بیمارستان “قائم” و “پارس” شهر رشت به عنوان دو واحد خدماتی سبز استان گیلان قدردانی و تجلیل گردید.