به مناسبت «روزقلم»؛ «قلم» قویترین سلاح، بی‌صداترین سلاح

بایگانی ۲۸ بهمن, ۱۳۹۹

پیامی که یک نوشته با خود انتقال می‌دهد

پیامی که یک نوشته با خود انتقال می‌دهد

هاتف‌خبر – سیدحسین ضیابری سیدین – یک نوشته روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شود که نشانگر عمق بی‌اعتمادی مردم است به مسوولان جامعه به ویژه دولتمردان و مدیرانی که دست‌اندرکار کنترل «ویروس کرونا» هستند.

«هاتف» شماره‌ی ۱۳۶۹ روز سه‌شنبه بیست و هشتم بهمن ماه ۱۳۹۹

«هاتف» شماره‌ی ۱۳۶۹ روز سه‌شنبه بیست و هشتم بهمن ماه ۱۳۹۹