به مناسبت «روزقلم»؛ «قلم» قویترین سلاح، بی‌صداترین سلاح

بایگانی ۱۲ بهمن, ۱۳۹۹

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان: مهمترین فایده‌ی مصرف بهینه‌ی انرژی حفاظت از محیط زیست است

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان: مهمترین فایده‌ی مصرف بهینه‌ی انرژی حفاظت از محیط زیست است

هاتف‌خبر – حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی حیات، اساسیترین، مهمترین و ضروریترین فایده‌ی مدیریت مصرف حاملهای انرژی است.