به مناسبت «روزقلم»؛ «قلم» قویترین سلاح، بی‌صداترین سلاح

بایگانی ۱۴ مهر, ۱۳۹۹

بابک قرض الحسنه مهر ایران پیشگام در صرف جریمه دیرکرد در امور خیر

بابک قرض الحسنه مهر ایران پیشگام در صرف جریمه دیرکرد در امور خیر

هاتف خبر – بانک قرض‌الحسنه مهر ایران پیشگام صرف جریمه دیرکرد در امور خیر شده است.