روزی که رادیو در ایران پا گرفت(با متن مراجعه کنید) «روز جهانی بهداشت» گرامی(مراجعه به خبر)

بایگانی ۱۷ شهریور, ۱۳۹۸

دست اندرکاران رسانه های گیلان به سفر زیارتی مشهد مقدس می روند

دست اندرکاران رسانه های گیلان به سفر زیارتی مشهد مقدس می روند

   هاتف خبر-  مدیر عامل خانه ی مطبوعات استان گیلان از فراهم شدن مقدمات سفر دست اندرکاران رسانه های گروهی استان به سفر زیارتی مشهد مقدس خبر داد و از همه ی مقاماتی که در فراهم کردن زمینه های این سفر نقش داشته اند، به ویژه دکتر نوبخت قدردانی کرد.