روزی که رادیو در ایران پا گرفت(با متن مراجعه کنید) «روز جهانی بهداشت» گرامی(مراجعه به خبر)

بایگانی ۱۴ شهریور, ۱۳۹۸

دستگاه زباله کوب جدید در دفنگاه سراوان به کارگیری می شود

دستگاه زباله کوب جدید در دفنگاه سراوان به کارگیری می شود

   هاتف خبر –  شهردار رشت‌ از استفاده از یکدستگاه زباله کوب جدید در لندفیل سراوان در آینده یی بسیار نزدیک خبر داد.