روزی که رادیو در ایران پا گرفت(با متن مراجعه کنید) «روز جهانی بهداشت» گرامی(مراجعه به خبر)

بایگانی ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸

ریاست سال سوم شورای شهر رشت به یک ریش سفید رسید!

ریاست سال سوم شورای شهر رشت به یک ریش سفید رسید!

  هاتف خبر –  پس از دو دوره ی یکساله که شورای اسلامی شهر رشت را یک جوان فعال ریاست نمود، ریاست سال سوم شورای پنجم رشت به یک ریش سفید رسید.    به گزارش “هاتف خبر” اسماعیل حاجی پور که تنهای پست ریاست بود توانست با ۱۱ رای رئیس شورای اسلامی شهر رشت برای […]