«پلاک‌کوبی شهر خلاق خوراک» در «روز رشت» با حضور دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران

بایگانی ۱۸ تیر, ۱۳۹۸

المان «خیرالکلام» نخستین نشریه‌ی گیلان در شهر رشت ساخته می‌شود

المان «خیرالکلام» نخستین نشریه‌ی گیلان در شهر رشت ساخته می‌شود

هاتف‌خبر – تندیس نخستین نشریه‌ی گیلان با عنوان «خیرالکلام» و ارج نهادن و پاسداری از هویت گیلان موضوع دیدار رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر رشت و رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت در هفدهمین روز از تیر ماه بود که به میزبانی کیوان محمدی در ساختمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان برگزار شد.