بیستم دیماه سالگرد شهادت امیر کبیر
۱۴۱ دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف خواستار «رفع ممنوع الورودی دانشجویان به خوابگاه» شدند

۱۴۱ دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف خواستار «رفع ممنوع الورودی دانشجویان به خوابگاه» شدند

هاتف‌خبر – با به راه انداختن یک کارزار ویژه ۱۴۱ دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف خواستار «رفع ممنوع‌الورودی دانشجویان به خوابگاه» شدند.
به گزارش «هاتف‌خبر» این عده در نامه‌ی خود خطاب به مسوولان دانشگاه صنعتی شریف نوشتند: «از آنجایی که از ابتدای شروع اعتراضات در کشور و دانشگاه‌ها، بنا بر امن و دور نگه داشتن محیط خوابگاه از اینگونه مسائل بوده است، ما دانشجویان خوابگاهی دانشگاه صنعتی شریف نگرانی خود از کشیده شدن اعتراضات به فضای خوابگاه پس از ممنوع الورودی عده‌ای از دوستانمان به خوابگاه را اعلام می‌داریم و از مسئولین دانشگاه خواهشمندیم که همانطور که این محیط تا به حال دور از این فضا نگه داشته شده است، با “رفع ممنوع الورودی ها به خوابگاه” ادامه دهنده این رویه باشند.»


کازار به راه افتاده تا نهم دیماه ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت.

پاسخی بگذارید