«دریغ است ایران که ویران شود...»
یک پیشنهاد جالب توجه

یک پیشنهاد جالب توجه

دوستان گرامی
🔹به زودی فصل میوه‌های هسته‌دار فرا می‌رسد. میوه‌هایی همچون هلو، آلو، زردآلو، گیلاس، آلبالو و… درخواستم این است که هسته‌ی این میوه‌ها را دور نریزید، بهتر است که بزاق دهان به هسته‌ها نخوره، اول هسته را جدا کنید، سپس میوه را میل کنید. یا اینکه هسته‌ها را بشورید و خشک کنید و آنها را توی یک دستمال نگه دارید و توی ماشین‌تان بگذارید.

🔸هر وقت که به گردش و یا به سفر می‌روید.اگر شد ۷ تا ۱۰ سانت زمین را کنده و دانه‌ها را آنجا چال کنید. بهتر است که این کار نزدیک به آب باشد، اگر هم آب در نزدیکی نبود مهم نیست شما تنها هسته‌ها را به طبیعت تحویل بدهید، نگهداری هسته‌هابا خود طبیعت خواهد بود.

🔹 یک نکته‌ی جالب در این زمینه بگویم که دولت تایلند در سالهای اخیر بین شهروندانش، این عملیات را به این صورت هدایت کرده و موفقیتهای بسیاری هم در زمینه‌ی گسترش فضای سبز به دست آورده است.
شمار درختان میوه در طبیعت به این صورت افزایش پیدا کرده‌اند. مالزیاییها هم در این ابتکار عمل به تایلندیها پیوسته‌اند! پویشهای مردمی، به این شکل بینهایت موثر و مفید هستند.

ایجاد و تکثیر درخت در طبیعت با این روش ساده از فرسایش خاک، جاری شدن سیل، تغییر اقلیم، خشک شدن و آلودگی هوا و همچنین انتشار ریزگردها و بسیاری از مسائل زیست‌محیطی جلوگیری می‌کند.
دوستان من؛ در زندگی مهم این نیست که به ایدآل زندگیتان برسید بلکه مهم این است که در مسیر رسیدن به ایدآلهای زندگیتان حرکت کنید…

ارادتمند – کوروش ابومحبوب

پاسخی بگذارید