«پلاک‌کوبی شهر خلاق خوراک» در «روز رشت» با حضور دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران
کارفرمایان گیلانی بیش از ۷۱۵ میلیارد تومان به تامین اجتماعی استان بدهکارند

کارفرمایان گیلانی بیش از ۷۱۵ میلیارد تومان به تامین اجتماعی استان بدهکارند

   هاتف‌خبر – کارفرمایان گیلانی بیش از ۷۱۵ میلیارد تومان به اداره‌ی کل تامین اجتماعی این استان بدهکار هستند.
به گزارش «هاتف‌خبر» با پایزان یافتن گزارش بیلان کارگاهی تا پایان اسفند سال ۱۳۹۷ گزارش آخرین رقم دیون کارفرمایان گیلانی به اداره‌ی کل تامین اجتماعی استان گیلان در شورای اداری این مجموعه تشریح و اعلام شد.
روابط عمومی و امور فرهنگی اداره‌ی کل تامین اجتماعی استان گیلان در این زمینه اعلام کرد که محمود سبحانی رئیس اداره‌ی وصول حق بیمه این اداره‌ی کل در نشست شورای اداری که با حضور مدیرکل، معاونان و روسای ادارات تخصصی تامین اجتماعی استان برگزار گردیده است با اشاره به این مطلب اظهار کرد: در چند سال اخیر صدور بیلانهای کارگاه‌ها در مقاطع ششماهه، منجر به ساماندهی بهتر مطالبات و رسیدگی مناسبتر پرونده‌ها گردیده است.

وی با بیان اینکه بر اساس آخرین بیلان سال گذشته( تا پایان شهریور ماه ۹۷) بدهی کارفرمایان استان گیلان نزدیک به ۶۴۰ میلیارد تومان بوده است، افزود: با اتمام صدور بیلان کارگاهی در ۲۸ شعبه‌ی اجرایی در پایان تیرماه امسال، گزارش بدهیها تا پایان اسفند سال گذشته، رقم دیون کارفرمایان با ۱۲ درصد افزایش به ۷۱۵ میلیارد تومان رسیده است.
سبحانی در بخشی دیگر از گزارش خود گفت: از این میزان مطالبات سازمان تامین اجتماعی ۵۳۶ میلیارد تومان قطعی و ۱۷۹ میلیارد تومان برآوردی است.
وی ادامه داد: بیشترین بدهیها بر اساس این گزارش با ششهزار و ۷۱۴ پرونده و رقم ۲۱۷ میلیارد تومان مربوط به کارفرمایان شعبه‌ی یک رشت و پس از آن با پنجهزار و ۷۱ پرونده و رقم ۱۲۶ میلیارد تومان مربوط به شعبه‌ی دو رشت بوده و شهرصنعتی رشت در پله‌ی بعدی قرار دارد.
شایان گفتن است این میزان بدهی مربوط به ۳۴ هزار و ۴۶ کارفرما در سراسر استان گیلان است.

پاسخی بگذارید