«پلاک‌کوبی شهر خلاق خوراک» در «روز رشت» با حضور دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران
پیشنهاد برای مطالعه؛ زمینه زیرموج کیهانی

پیشنهاد برای مطالعه؛ زمینه زیرموج کیهانی

هاتف‌خبر – تازه‌های کتاب در ایران – نسرین پورهمرنگ «زمینه زیرموج کیهانی»/
رودری اوانس /ترجمه‌ی واروزان هارطون /انتشارات مازیار/ ۲۴۰ صفحه
اگر از آن دسته کسانی هستید که همواره و یا گاهی به هستی و آنچه در کیهان می‌گذرد فکر می‌کنید و منشا و ویژگی‌های جهان هستی ذهنتان را به خود مشغول می‌کند. بد نیست که به سراغ کتاب «زمینه زیرموج کیهانی» بروید که بهار امسال نشر مازیار آن را منتشر ساخته است. این کتاب را «رودری اوانس»؛ دانشمند آمریکایی و کیهان شناس به زبانی ساده برای مخاطبان غیرمتخصص علوم فیزیک و نجوم نوشته است.
در گذشته بسیاری علاقمند بودند که بدانند آیا تمام جهان همان کهکشان راه شیری است، وجود ما و اشیا و سایر موجودات دنیا از چه عناصری تشکیل شده‌اند. اگرچه پاسخ این پرسش‌ها امروز داده شده است، اما انبوه پرس‌های پاسخ داده نشده نیز وجود دارند که هنوز پاسخی برای آنها پیدا نشده است.
توجه آدمیان به منشا کیهان، در سپیده دم تمدن بشری با اعتقاد به اساطیر تاریکی و روشنایی و پیروزی اراده‌ی خداوند روشنایی بر خداوند تاریکی غنا می یابد تا در سده‌های میانه دستاوردهای علمی کوپرنیک، گالیله، کپلر، نیوتن و … در دو مسیر علمی و فلسفی از یکدیگر تمایز می یابند.
اما این که کیهان شناسی امروز تا چه میزان با حقیقت منطبق است، پاسخ این سوال را نیز زمان خواهد داد، به قول رودری اوانس؛ نویسنده‌ی کتاب، چه بسا اطلاعات و شناخت ما نیز از جهان هستی به همان اندازه ی نیاکان ما نادرست باشد. البته ما فکر می‌کنیم که در دوره ی حساسی زندگی می‌کنیم و پاسخ بسیاری از پرسش‌ها را یافته‌ایم، اما در هیچ دوره و زمانه‌یی نبوده است که مردم از دانسته‌های خود چنین تصوری نداشته باشند. ما هنوز از ماده‌ی تاریک، انرژی تاریک و این‌که آیا گیتی ما بخشی از یک «بسگیتی» است چیزی نمی‌دانیم.
نویسنده در این کتاب درک انسانها از گیتی را از ابتدای تمدن یونانی‌ها کند و کاو می‌کند و یافته‌های بشری را تا همین تازگی ارایه می‌دهد. وی شرح خود را از چگونگی درکش از وجود میلیاردها کهکشان بیان می‌کند و این که چگونه کیهان همواره درحال رشد و انبساط بوده است.
به گفته‌ی نویسنده، ریز موج کیهانی در حقیقت همان نور بیگ‌بنگ یا انفجار بزرگ است و در واقع نور کیهان است که ما به صورت ماکروویو می‌بینیم.


به نوشته‌ی رودری اوانس علم حاصل فعالیت همه‌ی انسانهایی است که تلاش های جدی و وقفه‌ناپذیر طی سده‌های متوالی داشته‌اند تا توانسته‌ایم به دستاوردهای فعلی برسیم. نویسنده‌ی کتاب کوشیده تا این تلاش‌ها را به زبان ساده برای مخاطبان کتابش شرح دهد.
به گفته‌ی واروژان هارطون؛ مترجم این اثر «نویسنده یک دانشمند مروج علم است که در واقع مطالب سخت علمی را به بیانی ساده روایت می‌کند. مطالب پر از فرمول و روابط ریاضی است که عموم اطلاعات تخصصی در این زمینه ندارند و نمی‌توانند آن را بفهمند و از آن لذت ببرند. در حقیقت وی در کتابش به ساده‌سازی علم برای استفاده عموم می‌پردازد و حقیقت مطلب را به صورت ساده‌تر برای عموم بیان می‌کنند.»
مترجم کتاب کوشیده است تا نهایت دقت را در ترجمه به خرج دهد تا از اصالت علمی اثر کاسته نشود.وی لحن و نثر اصلی کتاب را حفظ کرده است، اگرچه نویسنده‌ی کتاب خود به نثری ساده کتاب را به نگارش درآورده است تا مخاطبانی که چیزی هم در این زمینه نمی‌دانند از خواندن کتاب لذت ببرند. همچنین کتاب در دو بخش به نگارش درآمده است؛ بخش نخست به تاریخ علم کیهان می‌پردازد و از باورهای اساطیری در این زمینه شروع می‌کند و به ماجراهای علمی اشاره می کند و در بخش دوم به طور مستقیم به سراغ مباحث علمی در این زمینه می‌رود و به شرح زمینه ی زیرموج کیهانی می‌پردازد. کسانی که به نظریه‌های مهم کیهان‌شناسی علاقمند هستند، می‌توانند از همان ابتدا به سراغ بخش دوم کتاب بروند.

پاسخی بگذارید