به مناسبت «روزقلم»؛ «قلم» قویترین سلاح، بی‌صداترین سلاح
«هاتف» شماره‌ی ۱۳۴۹ روز سه‌شنبه بیست و پنجم شهریور ماه ۱۳۹۹

«هاتف» شماره‌ی ۱۳۴۹ روز سه‌شنبه بیست و پنجم شهریور ماه ۱۳۹۹

پاسخی بگذارید