به مناسبت «روزقلم»؛ «قلم» قویترین سلاح، بی‌صداترین سلاح
«هاتف» شماره‌ی ۱۳۴۲ روز سه‌شنبه هفتم امردادماه ۱۳۹۹

«هاتف» شماره‌ی ۱۳۴۲ روز سه‌شنبه هفتم امردادماه ۱۳۹۹

پاسخی بگذارید