جشن آبانگان خجسته و گرامی.
نگاه دقیق و ارزشمند یک رسانه‌ی کشوری؛ من گفتم اما کسی گوش نکرد!

نگاه دقیق و ارزشمند یک رسانه‌ی کشوری؛ من گفتم اما کسی گوش نکرد!

هاتف‌خبر – روزنامه‌ی «آفتاب یزد» در یک اقدام جالب، حرفه‌یی و اثرگذار گفت‌وگویی با کشاورز طبسی انجام داده که یقیناً کلیپ این کشاورز طبسی را چهار سال پیش بسیاری از مردم ایران دیده بودند.
به گزارش «هاتف‌خبر» این کشاورز طبسی در گفت‌وگوی تازه‌ی خود با «آفتاب یزد» که روز شنبه ۲۸ آبانماه ۱۴۰۱ چاپ شده و یک چهارم صفحه‌ی نخست نیز به این گفت‌وگو اختصاص یافته است، می‌گوید من گفتم اما کسی گوش نکرد!
این روز نامه با چاپ عکس کشاورز طبسی که چهار سال پیش با شعرخوانی برای وزیر کشاورزی دولت روحانی دست روی شانه‌ی او گذاشته و تنها گفته است «خودتان می‌دانید و مملکت‌تان».


حالا این کشاورز طبسی سوژه‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد شده و مطالب جالب توجهی را در گفت‌وگوی جدید خود مطرح کرده و گفته کسی گوشی برای شنوایی نداشته است.
برای «هاتف‌خبر» این ابتکار روزنامه‌ی کشوری جالب توجه بوده و قطعاً چنین ابتکاراتی نو و جدید، ارزشمند و قابل توجه هستند.

پاسخی بگذارید