زندگی زیباتر می‌شود، اگر به اندازه‌ی برگهای پاییز  برای هم‌ بهترین را آرزو کنیم.
مشترکین گاز گیلان از مرز یک میلیون گذشت

مشترکین گاز گیلان از مرز یک میلیون گذشت

   هاتف‌خبر – حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان گفت: مشترکین گاز طبیعی در استان گیلان به یک میلیون و دو هزار مشترک افزایش یافته است.
به گزارش‌«ۀاتف‌خبر» وی اظهار کرد: شرکت گاز استان گیلان برای تحقق این مهم، در یکسال گذشته زمینه‌ی بهره‌مندی افزون بر ۵۰ هزار مشترک جدید را از نعمت گاز طبیعی فراهم نمود.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان گفت: این شرکت هم‌اکنون بیش از ۹۳۰ هزار مشترک خانگی، ۶۵ هزار مشترک تجاری، پنجهزار و ۲۰۰ مشترک صنعتی و نیروگاهی و۹۵ مشترک در بخش حمل و نقل دارد.


وی با اشاره به این موضوع که شبکه‌ی گاز به همه‌ی نقاط استان گسترش یافته است، اظهار نمود: عملیات گازرسانی در گیلان سبب افزایش رفاه عمومی، اشتعالزایی، حفظ محیط زیست و جنگلها شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در پایان خاطر نشان کرد: افزوده شدن بر تعداد مشترکین گاز در استان گیلان سبب افزایش مصرف گاز شده بنابر این برای اطمینان از پایداری جریان گاز در فصل سرما، از همه‌ی مشترکین و مردم استان تقاضا داریم تا با مصرف بهینه و رعایت دمای آسایش( ۱۸ تا ۲۱ درجه) امکان بهره‌مندی دیگر مشترکین گاز در سراسر کشور از این نعمت الهی را فراهم سازند.

پاسخی بگذارید