به مناسبت «روزقلم»؛ «قلم» قویترین سلاح، بی‌صداترین سلاح
مدار پیشرفت نسخه‌نویسی الکترونیک بر محور هم‌افزایی سازمانهای بیمه‌گر و نظام پزشکی می‌گردد

مدار پیشرفت نسخه‌نویسی الکترونیک بر محور هم‌افزایی سازمانهای بیمه‌گر و نظام پزشکی می‌گردد

هاتف‌خبر – مدیر کل بیمه سلامت استان گیلان پیشرفت پروژه‌ی نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را در گرو هم‌افزایی و تعامل سازمانهای بیمه‌گر و نظام پزشکی توصیف کرد.
به گزارش «هاتف‌خبر» از روابط عمومی اداره‌ی کل بیمه سلامت استان گیلاتن در نشست شورای هماهنگی نظام پزشکی استان، شرکت‌کنندگان هماهنگی و هم‌افزایی سازمانهای بیمه‌گر و نظام پزشکی را سبب پیشرفت پروژه‌ی نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک دانستند.
دکتر جمشید محمدی هم در این نشست که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور اعضای شورای هماهنگی نظام پزشکی استان، روسای نظام پزشکی شهرستانها و مدیریت درمان تامین اجتماعی استان برگزار شد، هم‌افزایی و همسویی سازمانهای بیمه‌گر و نظام پزشکی را عاملی برای پیشرفت مطلوب اجرای پروژه‌ی بزرگ نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک دانست.


مدیر کل بیمه سلامت استان گیلان سپس یادآور شد با همکاری شورای هماهنگی نظام پزشکی استان برنامه‌ی نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک مطابق برنامه‌ی زمانبندی در دست انجام است.
گفتنی است در این نشست چالشهای موجود این برنامه بررسی شد و در زمینه‌ی راهکارهای اجرایی تبادل نظر گردید.

پاسخی بگذارید