به مناسبت «روزقلم»؛ «قلم» قویترین سلاح، بی‌صداترین سلاح
مانور «شرکت گاز در بحران» برگزار شد

مانور «شرکت گاز در بحران» برگزار شد

هاتف‌خبر – با قطع خطوط مخابراتی و ارتباط داده‌ها «مانور شرایط گاز در شرایط بحران» برگزار شد.
به گزارش «هاتف‌خبر» از روابط عمومی شرکت گاز استان گیلان در این مانور با قطع خطوط ارتباطی و مخابراتی مرتبط با امداد و خدمات‌رسانی شرکت گاز استان گیلان، عملیات به صورت هماهنگ در استان برگزار شد.
علی صفایی رئیس واحد مخابرات شرکت گاز استان گیلان در باره‌ی اجرای این مانور گفت: مانور هماهنگ قطع خطوط ارتباطی با هدف ارتقای فعالیتهای مرتبط با پشتوانه‌ی لجستیک شرکت گاز استان گیلان در شرایط بحرانهای احتمالی برگزار گردیده است.
رئیس واحد مخابرات شرکت گاز استان گیلان افزود: هدف از اجرای این مانور فراهم کردن تمهیدات جایگزین شرایط نرمال بوده که مهمترین این موارد، جایگزینی یکپارچه‌ی شبکه‌ی ارتباطات رادیویی با خطوط ارتباطی امدادی است.


صفایی ادامه داد: ارائه‌ی خدمات مطلوب و به موقع امدادی مستلزم برقراری ارتباط دو جانبه‌ی مشترکین و مرکز پیام شرکت گاز استان(برون‌سازمان) و همچنین ارتباط این مرکز با ادارات شهرستان و واحدهای مستقر در استان(درون‌سازمان) است، به همین دلیل واحد مخابرات شرکت گاز به عنوان متولی این بخش در مانور یاد شده با به کارگیری تجهیزات پشتیبان و شناسایی کمبودهای شبکه‌ی جایگزین رادیویی(با تاکید بر استفاده از بیسیم)، ارتباطات پایدار بخش درون‌سازمانی را به نحوی مطلوب تقویت خواهد کرد.
وی در پایان از همه‌ی دست‌اندرکاران اجرای این مانور همچون معاونت مالی و پشتیبانی، معاونت بهره‌برداری، روسای بهره‌برداری مرکز استان و شهرستانها، همکاران مرکز پیام و همه‌ی همکاران خود که در سراسر استان واحد مخابرات را در اجرای مانور یاری رساندند، قدردانی نمود.

پاسخی بگذارید