روزی که رادیو در ایران پا گرفت(با متن مراجعه کنید) «روز جهانی بهداشت» گرامی(مراجعه به خبر)
رسانه‌ها و افکار عمومی مراقب عملکرد شورای شهر رشت هستند

رسانه‌ها و افکار عمومی مراقب عملکرد شورای شهر رشت هستند

   هاتف‌خبر- درحالی که این روزها بحث داغ شهرداری و شورای شهر رشت، اجرای پروژه‌ی پارک آبی رشت است که از آن با عنوان بزرگترین پروژه‌ی سرمایه‌گذاری در سه استان شمالی کشور نام برده می‌شود، اما همزمان خبرهایی نیز از گوشه و کنار مبنی بر ناسازگاری و ناهماهنگی برخی از اعضای شورای شهر در ارتباط با اجرایی شدن و آغاز به کار روند اجرای این پروژه به گوش می‌رسد که در این بین چند نکته قابل توجه است:
نخست اینکه در شرایط دشوار سیاسی و اقتصادی که نیروهای انسانی خبره و سرمایه‌ها راه مهاجرت و گریز از کشور را در پیش گرفته‌اند و بسیاری از افراد برای رفتن از هم سبقت می‌جویند، پدیدار شدن یک سرمایه‌گذار که برای ارتقای شرایط گردشگری شهر و استان ما حاضر به سرمایه‌گذاری شده است، بخت و اقبال بلند به شمار می‌آید.
دوم اینکه انجام بررسیهای به واقع کارشناسی – و نه به اسم کارشناسی- حق اعضای شورای اسلامی شهر است تا در انجام این پروژه هم شهروندان رشتی و هم سرمایه‌گذار از منفعتی عادلانه برخوردار شوند. اما ترک جلسه و از رسمیت انداختن آن برای اینکه پروژه‌ی یاد شده مورد بررسی قرار نگیرد و در صحن علنی شورا مطرح نشود(حالا واقعاً برای چه؟ بماند،) رفتاری غیرقابل پذیرش است که هیچیک از شهروندان رشتی آن را از نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر رشت نمی‌پذیرند و در صورت تداوم چنین رفتارهایی، افکار عمومی و رسانه‌ها از این اعضای شورا با صدای بلند و با نام بردن اسمشان به صراحت سوال خواهند کرد که برای چه و با چه انگیزه‌یی از بررسی یک پروژ‌ه‌ی بزرگ سرمایه‌گذاری در شهر رشت طفره می‌روند؟!
در شرایطی که شورای اسلامی شهر رشت در دو سالی که از عمر آن گذشته، کارنامه‌یی چندان قابل دفاع در زمینه‌ی جذب سرمایه‌گذار و رفع معضلات شهر – همچون معضل دیرینه‌ی زباله‌ها در این شهر- نداشته است، به کدام دلیل منطقی از بررسی یک پروژه‌ی عظیم سرمایه‌گذاری در شهر رشت طفره می‌روند؟!
به واقع اگر سرمایه‌گذار این پروژه به د لیل نبود همراهی از خیر سرمایه‌گذاری در شهر رشت صرفنظر کند، اعضای معترض، استدلالی برای قانع کردن افکارعمومی و توجیه رفتار خود خواهند داشت؟!

پاسخی بگذارید