به مناسبت «روزقلم»؛ «قلم» قویترین سلاح، بی‌صداترین سلاح
در کارگروه انتصاب دانشگاه علمی – کاربردی گیلان؛ وضعیت پنج نفر برای سرپرستی سه مرکز علمی – کاربردی بررسی شد

در کارگروه انتصاب دانشگاه علمی – کاربردی گیلان؛ وضعیت پنج نفر برای سرپرستی سه مرکز علمی – کاربردی بررسی شد

هاتف‌خبر – در نشست کارگروه انتصاب دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان گیلان، وضعیت پنج نفر برای سرپرستی سه مرکز آموزش علمی –کاربردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش «هاتف‌خبر» از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان گیلان، نشت کارگروه انتصاب این دانشگاه روز شنبه دوم اسفند ماه ۱۳۹۹ به ریاست دکتر نوروزی رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان گیلان برگزار شد.


در این نشست که به منظور بررسی صلاحیت و توانمندی گزینه‌های معرفی شده از طرف دستگاه‌های مجری دوره‌های آموزش علمی – کاربردی برای سرپرستی در مراکز آموزش علمی – کاربردی تشکیل گردید، صلاحیت پنج نفر از افراد پیشنهادی برای سرپرستی در سه مرکز آموزش علمی – کاربردی «خانه کارگر»، «دانیال شمال« و «البرز فاراب عمارلو» به وسیله‌ی اعضای کارگروه مورد بحث، بررسی و ارزیابی قرار گرفت.


شایان گفتن است که این نشست با حضور دکتر محمدی دبیر و عضو حقوقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان عضو کارگروه انتصاب دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان گیلان تشکیل شده است.

پاسخی بگذارید