«هاتف» سه‌شنبه دوم دیماه ۱۳۹۹
در میانه‌ی«آتش» و «بارش»

در میانه‌ی«آتش» و «بارش»

هاتف‌خبر – سیدحسین ضیابری سیدین – هفته‌ی گذشته تقریباً هفته‌یی عجیب و غریب بود. گیلان یکمرتبه از میانه‌ی «آتش» سر از «بارش» در آورد و در هر دو سو خسارت نیز دید.
چندین سال است که به دلیل کمبود نیرو و امکانات، گیلان از هر دوی این تغییرات جوی خسارتهایی فراوان می‌بیند. چه جنگلهای آن از دست می‌رود و چه انسانها و زندگیهایشان.
اوایل هفته از آتش‌گرفتگی ده‌ها هکتار جنگل و آتش‌سوزیهای خانه‌ها در شهرها خبر داده شد و اواخر هفته از بارش برف سنگین در بسیاری از شهرها و خسارتهای ناشی از آن.
واقعیت امر این است که با وجود همه‌ی اعلام آمادگیهایی که مسوولان امر در زمینه‌ی بروز تغییرات جوی و پیامدهای ناگوار آن مطرح می‌کنند، آنچه شهروندان گیلان در طول سالهای گذشته تجربه کرده‌اند، این است که باید گلیم زندگی‌خود را خودشان از آب بیرون بکشند و از نمد مسوولان نمی‌توانند برای خود کلاهی بدوزند.
در پس همه‌ی اعلام آمادگیها، می‌توان از چهره‌ی مردم در تغییرات جوی اعلام شده و یا نشده، نگرانیهای عمیق آنان را مشاهده کرد. نگرانی از اینکه هرگز از گفته‌ی مسوولان به این باور نرسیده‌اند که می‌توانند از آتش، بارش، سیل، زلزله و… خاطری آسوده داشته باشند.


بسیاری از این نگرانیهای فکری به کمبود نیروهای انسانی ماهر و ضعف امکانات برمی‌گردد.
اگر مردم مطئمن بودند که در زمان آتش‌سوزی مدیریت شهری از امکاناتی به‌روز و مجهز با نیروهای وسیع و پرتعداد برخوردار هستند، نه تنها از فشار کار روی آتش‌نشانها کاسته می‌شد بلکه آسودگی خاطر نیز برای شهروندان پدید می‌آمد.
هنگام بارش هم وضعیت به همین دلیل بغرنج می‌شود که به دلیل مهیا نبودن زیرساختهای شهری و امکانات و تجهیزات مقابله با برف و سیل و… همیشه این مردم هستند که خسارت می‌بینند. خانه‌هایشان را آب می‌برد و هستی‌ و زندگیشان به باد می‌رود.
با وجود اینکه اوایل هفته «آتش» خانه‌های بسیاری از مردم را سوزاند و جنگلهای گیلان را درنوردید، اواخر هفته در بسیاری از شهرها «بارش» مردم را زمینگیر کرد و موجی از نگرانی را برای روزهای سرد زمستانی پیش رو در نهاد آنها کاشت.
ای کاش مدیران شهری و مسوولان استانی، به جای هزینه‌های نابه‌جایی که انجام می‌شود، قدری به فکر تامین تجهیزات مدرن برفروبی و ماشین‌آلات مرتبط باشند و از تجربه‌ی کشورهای سردسیر جهان، دستاوردی برای شهروندان خود تدارک نمایند.
اعلام آمادگی و صرف هشدارهای پیشاپیش سازمان هواشناسی، تا زمانی که اقدامات زیربنایی صورت نگرفته باشد و تجهیزات، امکانات و نیروهای انسانی کافی و آموزش‌دیده درکار نباشند، دردی دوا نمی‌کند. البته در زمینه‌ی آتش‌سوزی جنگلها، موضوع علاوه بر کمبود امکانات و نیروی انسانی، به عوامل دیگر نیز برمی‌گردد که بیان آن در این مختصر نمی‌گنجد، اما واضح است فرصت‌طلبی سودجویان و غارتگران جنگلها در این زمینه بسیار موثر است که به دلیل مافیایی بودن گروه‌های غارتگر جنگلها، امکان مقابله با آنها از توان مدیران محلی نیز خارج می‌نماید.

پاسخی بگذارید