«پلاک‌کوبی شهر خلاق خوراک» در «روز رشت» با حضور دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران
دانش‌آموخته‌ی دانشگاه گیلان جایزه‌ی ویژه‌ی پروفسور حسابی را از آن خود کرد

دانش‌آموخته‌ی دانشگاه گیلان جایزه‌ی ویژه‌ی پروفسور حسابی را از آن خود کرد

   هاتف‌خبر – رساله‌ی دکترای مهرداد رجبی دانش‌آموخته‌ی مقطع دکترای پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان با راهنمایی دکتر حسین روحی و با عنوان «اپوکسیداسیون کاتالیستی پروپن به اکسید پروپن: ساخت، ارزیابی عملکرد و مطالعات سینتیکی» در جشنواره‌ی پایان‌نامه‌های برتر ایران(جایزه‌ی ویژه‌ی پروفسورحسابی) به عنوان رساله‌ی برتر شناخته شد.
به گزارش «هاتف‌خبر» کارشناسان مرتبط در این باره توضیح می‌دهند که پروپن اکسید، «PO» یک ماده‌ی استراتژیک برای تولید پروپیلن گلایکول، پلی‌یورتانها، پلی‌کربناتها، آمینها و اترها است. همچنین این ماده کاربردی گسترده‌ در صنایع نساجی، صنایع بالادستی نفت(جداسازی امولسیونهای آب و نفت)، رزینهای پلی‌استر، چسبها، لوازم آرایشی، لاک، ضد ‌یخ، حلالها و عوامل خنک‌سازی دارد.
در این پژوهش که برای نخستین بار در کشور اجرا شده، پیش از هر چیز بومی‌سازی تکنولوژی تولید «PO» و کسب دانش فنی ساخت کاتالیزگر‌های تبدیل پروپن به «PO» هدف اصلی بوده است.
این ماده‌ی باارزش هم‌اکنون افزون بر۴۸۰ هزار تن در سال وارد کشور می‌شود. با توجه به معیارهای علمی و شرایط کنونی کشور روش منتخب در این پژوهش برای تولید «PO» استفاده از حدواسط پراکسیدی است.
در این روش از واکنش اکسایش اتیل بنزن(EB)، ماده‌ی حدواسط ۱- فنیل‌اتیل‌هیدروپرکسید(PEHP)ایجاد می‌شود که از واکنش این ماده‌ی حدواسط با گاز پروپن در یک واکنش اپوکسی‌دارکردن، ۱- فنیل‌اتانول(۱-PE) و پروپن‌اکسید تولید می‌گردد.
هم‌اکنون سالانه ۴۸.۲ درصد از کل پروپن‌اکسید تولیدی جهان از این روش به دست می‌آید.
گفتنی است در این رساله سه موضوع اصلی با عنوانهای زیر در ارتباط با تکنولوژی تولید پروپن اکسید مورد بررسی قرار گرفته است:
الف) اکسایش اتیل‌بنزن(EB) در فاز مایع به ۱- فنیل اتیل هیدروپرکسید(PEHP)
ب) تهیه‌ی کاتالیزگر‌های تیتانیم‌دار و سیلیل‌دار شده بر روی پایه‌هایی همچون سیلیکا(SiO2) و الکهای مولکولی مزو متخلخل MCM-41 , MCM-48 و گرافن هیدروکسید(GH) به روش رسوبدهی شیمیائی از فاز بخار
ج) اپوکسی‌دارکردن پروپن با PEHP روی کاتالیزگرهای تیتانیم‌ و سیلیل‌دار شده به منظور تولید PO

پاسخی بگذارید