زندگی زیباتر می‌شود، اگر به اندازه‌ی برگهای پاییز  برای هم‌ بهترین را آرزو کنیم.
تفاهمنامه ی همکاری بین دانشگاه گیلان و مرکز مطالعات و تحقیقات دریای کاسپین امضا شد

تفاهمنامه ی همکاری بین دانشگاه گیلان و مرکز مطالعات و تحقیقات دریای کاسپین امضا شد

هاتف خبر – نشست بررسی زمینه‌های همکاری مشترک دانشگاه گیلان و مرکز مطالعات و تحقیقات دریای کاسپین و موسسه ی تحقیقات آب وزارت نیرو در دفتر معاونت پژوهشی این دانشگاه به انعقاد یک تفاهمنامه منتهی شد.
در این نشست دکتر سید ضیاءالدین میرحسینی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان به معرفی دانشگاه و ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی آن پرداخت و دکتر یوسفی رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات دریای کاسپین، مطالبی در ارتباط با تاریخچه ی این مرکز، ماموریتها و برنامه‌های آن ارائه کرد و گفت: این مرکز مطالعاتی با داشتن امکانات میدانی مناسب، اندازه‌گیری پارامترهای مختلف دریایی، فیزیک و شیمی آب دریا را در نقاط مختلف در طول محدوده ی ساحلی دریای کاسپین انجام می‌دهد.
سپس دکتر اسمعیلی ورکی هم به معرفی پژوهشکده ی حوضه آبی دریای کاسپین و تبیین برنامه ی همکاری مشترک با دانشگاه گیلان پرداخت.


در پایان پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد:
اعضای هیات علمی که در دانشگاه گیلان بر اساس زمینه ی تخصصی آنها همراستا با فعالیتها؛ این مرکز را به عنوان مشاور علمی در پیشبرد مشترک امور مطالعاتی و پژوهشی برگزینند.
همچنین پژوهشکده ی حوضه ی آبی دریای کاسپین با عنوان همکار استانی آن مرکز در اندازه‌گیریهای میدانی همکاری نماید.
و سوم اینکه طرحهای پژوهشی و مطالعاتی مطرح شده در این نشست به صورت مشترک به وسیله ی دانشگاه گیلان از طریق استانداری پیگیری گردد.
گفتنی است سپس تفاهمنامه ی همکاری مشترک به امضای طرفین رسید.

پاسخی بگذارید