زندگی زیباتر می‌شود، اگر به اندازه‌ی برگهای پاییز  برای هم‌ بهترین را آرزو کنیم.
تامین اجتماعی شعبه‌ی دو رشت ۵۴ هزار بیمه شده‌ی اصلی دارد

تامین اجتماعی شعبه‌ی دو رشت ۵۴ هزار بیمه شده‌ی اصلی دارد

   هاتف‌خبر – منوچهر امیری شیراز ریاست تامین اجتماعی شعبه‌ی دو رشت با بیان اینکه بیش از ۳۳ هزار بیمه‌شده‌ی اجباری در ردیف بیمه‌شدگان این شعبه هستند گفت: تعداد بیمه‌شدگان مشاغل آزاد زیرپوشش ما در طول امسال با ١١ درصد افزایش به بیش از۱۱ هزار نفر رسیده است.
وی در ادامه اظهار کرد: تعداد بیمه‌شدگان بیمه‌ی اختیاری این شعبه نیز با ۵ درصد افزایش در یکساله‌ی اخیر به سه هزار و ٨۴٣ نفر افزایش یافت.
امیری شیراز با اشاره به افزایش سه درصدی مستمری‌بگیران شعبه‌ی دو رشت، خاطر نشان نمود: هم‌اکنون ۱۷ هزار و۵٩٠ مستمری‌بگیر از شعبه‌ی دو رشت تعهدات بلندمدت دریافت می‌نمایند.


ریاست تامین اجتماعی شعبه‌ی دو رشت افزود: در ٩ ماهه‌ی نخست امسال بیش از ۷۹ هزار و ١٠٠ جلد دفترچه‌ی درمانی در شعبه صادر، تجدید و یا تمدید اعتبار شده است و ٩۶۵ نفر بیمه‌شده نیز ماهانه از این شعبه مقرری بیمه‌ی بیکاری می‌گیرند.
وی همچنین اذعان نمود: تعداد ابلاغهای الکترونیکی احکام مطالباتی در ٩ ماهه‌ی منتهی به آذر امسال در تامین اجتماعی شعبه‌ی دو رشت با ١٧١ درصد افزایش نسبت به همین مدت در سال پیش به ۱۵ هزار و٣٧٧ فقره رسیده است.
امیری شیراز در بخشی دیگر از گزارش خود که همزمان با ویژه برنامه‌های «دهه‌ی فجر» ارائه گردید، اظهار نمود: بیش از ۲۶ هزار و ۵۵٢ لیست اینترنتی در ٩ ماهه‌ی منتهی به آذر امسال به وسیله‌ی تامین اجتماعی شعبه‌ی دو رشت دریافت شده و بیش از ٢٣۵ میلیارد تومان در این مدت انواع تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران پرداخت گردیده است.
وی در پایان خاطر نشان نمود: تامین اجتماعی شعبه‌ی دو رشت ۵۴ هزار بیمه شده‌ی اصلی دارد.

پاسخی بگذارید