زندگی زیباتر می‌شود، اگر به اندازه‌ی برگهای پاییز  برای هم‌ بهترین را آرزو کنیم.
بیشترین اینترنت در ایران را کارگاه‌های مرتبط با تحقیق و توسعه استفاده می‌کنند

بیشترین اینترنت در ایران را کارگاه‌های مرتبط با تحقیق و توسعه استفاده می‌کنند

   هاتف‌خبر – بر پایه‌ی گزارش دفتر فرهنگی بازرگانی و خدمات از طرح جامع بازرگانی مرکز آمار ایران ٢٢ درصد از کارگاه‌های بازرگانی و خدمات از اینترنت استفاده می‌کنند.
بر پایه‌ی این گزارش کارگاه‌هایی با فعالیت تحقیق و توسعه با ٩٩درصد، کارگاه‌های خدمات مالی ٩٨ درصد، کارگاه‌های تولید فیلم سینمایی، ویدیویی و برنامه‌های تلویریونی با ٩٧ درصد، کارگاه‌های اقامتی با ٨٢ درصد و کارگاه‌های تبلیغاتی و بازارپژوهی با ٨٠ درصد جزو کارگاه‌هایی با بیشترین استفاده از اینترنت در ایران هستند.


این گزارش می‌افزاید: همچنین کارگاه‌های با فعالیت فروش و تعمیر وسایل نقلیه‌ی موتوری با ١٢ درصد، خرده‌فروشی‌ها با ١٧ درصد، عمده‌فروشی‌ها با ٢٠درصد، تعمیر کالاهای خانگی ٣١ درصد و فعالیتهای ورزشی و تفریحی با ٣٣ درصد هم کمترین مراکز استفاده را از اینترنت در کشور محسوب می‌شوند.

پاسخی بگذارید