«دریغ است ایران که ویران شود...»
اگر می‌خواهید در سنی ایده‌آل بازنشسته شوید!

اگر می‌خواهید در سنی ایده‌آل بازنشسته شوید!

هاتف‌خبر – روابط عمومی و امور فرهنگی اداره‌ی کل تامین اجتماعی استان گیلان به همه‌ی جوانان و قشرهای مختلف اجتماعی استان پیشنهاد کرد اگر می‌خواهند در سنی ایده‌آل بازنشسته شوند از بیمه‌های زنان خانه‌دار و دانشجویان به عنوان راهکاری مناسب و فرصتی مطلوب برای برخورداری از بازنشستگی در سن ایده‌آل استفاده کنند.
به گزارش «هاتف‌خبر» از این روابط عمومی والدین می‌توانند با انعقاد قرارداد بیمه‌ی دانشجویان برای فرزندان مشغول به تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی، زمینه‌های لازم برای ایجاد سابقه‌ی بیمه‌یی در عنفوان جوانی و استفاده از بازنشستگی در بهترین سنین میانسالی را فراهم نمایند.
همچنین روابط عمومی و امور فرهنگی اداره‌ی کل تامین اجتماعی گیلان اعلام کرد: بیمه‌ی زنان خانه‌دار برای دختران بیش از ۱۸ سال و بیمه‌ی دانشجویان به عنوان یکی از خدمات موثر سازمان درجهت اشاعه و گسترش پوشش بیمه‌یی، بستر و راهکاری مناسب و فرصتی مطلوب برای ایجاد سابقه‌ی بیمه در کنار برقراری آرامش خاطر و امنیت روانی است که نتیجه‌ی آن بهره‌مندی از مستمری بازنشستگی با احراز شرایط سابقه‌یی در ایده‌آلترین سنین میانسالی است.


بر پایه‌ی این گزارش با توجه به اینکه طولانی شدن دوران تحصیل و وقفه و فاصله بین فارغ التحصیلی تا اشتغال به کار و در نتیجه آغاز دیرهنگام بیمه‌پردازی به نسبت متعارف، منجر به احراز شرایط قانونی برای بسیاری از افراد در سنین بیشتر و اکثراً در سالهای پیری برای برخورداری از بازنشستگی است در واقع می‌توان اذعان کرد که بیمه‌ی زنان خانه‌دار برای دختران بیش از ۱۸ سال سن و بیمه‌ی دانشجویان برای همه‌ی جوانان، فرصتی مناسب و خدمتی ارزنده برای جبران این مساله و رفع نگرانی بسیاری از مخاطبان است.
این گزارش می‌افزاید دانشجویان و دختران بیش از ۱۸ سال که معمولاً سابقه‌ی بیمه‌پردازی ندارند می‌توانند از تمهیدات ویژه‌یی همچون انتخاب مبنای پرداخت حق بیمه تا حداکثر دستمزد، امکان بهره‌مندی از پوشش درمان به تبعیت از پدر و مادر و بیمه‌پردازی با دریافت همزمان مستمریهای والدین استفاده نمایند.
همچنین سوابق بیمه‌یی در تامین اجتماعی در همه‌ی کشورها محفوظ بوده و در صورتی که فرد در ارگانهای دولتی اشتغال یافت امکان انتقال کسور بیمه‌یی نیز میسر خواهد بود.

پاسخی بگذارید