به مناسبت «روزقلم»؛ «قلم» قویترین سلاح، بی‌صداترین سلاح
اوج گرانی در بهمن کرونایی/ بهمن ماه امسال خانوارهای ایرانی ۴۸.۲ درصد بیش از بهمن ماه سال گذشته هزینه‌ کرده‌اند

اوج گرانی در بهمن کرونایی/ بهمن ماه امسال خانوارهای ایرانی ۴۸.۲ درصد بیش از بهمن ماه سال گذشته هزینه‌ کرده‌اند

هاتف‌خبر – تورم نقطه به نقطه‌ی بهمن ماه با ثبت ۴۸٫۲ درصد به بیشترین حد خود در یکسال گذشته رسید و یک کورد تاریخی را ثبت کرد، این اتفاق بیشتر از همه متاثر از افزایش قیمت خوراکیها در این ماه بوده است.
به گزارش «هاتف‌خبر» به نقل از مرکز آمار کشور میزان تورم نقطه‌یی بهمن ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه پیش ٢,٠ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین میزان تورم نقطه‌یی گروه عمده‌ی «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۶.٩ واحد درصدی به ۶۶.٨ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٠.٢ واحد درصدی به ٣٩.٧ درصد رسیده است.
منظور از تورم نقطه‌یی، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به همین ماه در سال پیش است. میزان تورم نقطه‌یی در بهمن ماه ١٣٩٩ به عدد ۴٨,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴٨.٢ درصد بیشتر از بهمن ماه ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
میزان تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه پیش هم در بهمن ماه ١٣٩٩ به ٢,۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین شاخص ماه پیش، ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده‌ی «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۵.٢ درصد و ١.١ درصد بوده است.
میزان تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یکسال منتهی به ماه جاری هم نسبت به همین دوره در سال پیش از آن در بهمن ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣۴,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه پیش ٢,٠ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
هم‌چنین میزان تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣۴,١ درصد و ٣۵.٠ درصد است که برای خانوارهای شهری ١,٩ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

پاسخی بگذارید