به مناسبت «روزقلم»؛ «قلم» قویترین سلاح، بی‌صداترین سلاح
از کرونای «مردم» تا کرونای «مسوولان»!

از کرونای «مردم» تا کرونای «مسوولان»!

هاتف‌خبر- محمد قراگوزلو روزنامه‌نگار که متاسفانه به کرونا مبتلا شده و اینروزها حال خوشی ندارد و در بیمارستان بستری است، توئیت زده که : «ای آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید! از اعماق جان شهادت میدهم که دولت مردم زحمتکش را تنها و بی‌پناه در برهوت کرونا رها کرده تا ذوب شوند. یکی از آنها من هستم که دارم خفه می‌شوم. اینجا با تعرفه گران، مرگ ارزان می‌فروشند. رمدسویر ۱۰۰ میلیون تومان.»
واقعا می‌توان باور کرد که قیمت یک قرص ۱۰۰ میلیون تومان باشد؟!!!

با هر عدد و رقمی بخواهید حساب کنید و با هر رقم ارزی، باز هم نباید قیمت یک قرص به صد میلیون تومان برسد. در این کشور شرف، اخلاق و انسانیت به یغما و تاراج رفته است و آنگاه مسئولان و نمایندگان از تعهد اخلاقی شان!! برای کمک به سایر کشورها سخن به میان می‌آورند. و جالبتر آن که همین مسئولان یا اصلا کرونا نمی گیرند و یا اگر هم بگیرند!!(که واقعا معلوم نیست که گرفته باشند) چند روز بعد سالمتر و راحت‌تر از همه در انظار عمومی ظاهر می‌شوند و به انجام تعهدات روزانه شان!! مشغول می‌گردند.
این میان حرفی باقی نمی‌ماند جز این‌که بگوییم یا کرونای این «از ما بهتران» کرونا نیست و یا اگر هم باشد آنقدر بهترین امکانات دارو و درمان دراختیارشان است که کمترین نگرانی به دل راه ندهند.

پاسخی بگذارید